La nostra qualitat

certificat sistema gestio qualitat
iqnet iso9001-2008

A FIVclínic treballem cada dia per millorar la qualitat dels nostres servei

Durant l’exercici 2011, FIVclinic ha obtingut el reconeixement de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) per la qualitat de la prestació de serveis (clínics i laboratori) i ha rebut, per part d’aquesta entitat (acreditada per ENAC, Entidad Nacional de Acreditación, ref. No 01/C-SC003), la certificació del Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2008.


Col·laborem anualment amb el Registre de la SEF, Societat Espanyola de Fertilitat.

Cada any FIVclinic participa voluntàriament en la cessió de les seves dades a la SEF, Societat que organitza i coordina la recollida de dades de l’activitat de Tractaments de Reproducció Assitiada a Espanya i assegura el seu correcte anàlisi i difusió.

Sello SEF2013 Centro Colaborador