Cicles provinents de donació d'embrions

En què consisteix aquest procediment? D’on provenen aquests embrions? A qui va dirigit aquest tractament?

La donació d’embrions és un procés, mitjançant el qual s’intenta aconseguir embaràs després de la transferència d’embrions criopreservats. Aquests embrions provenen d’altres parelles i romanen sense transferir perquè els desitjos genèsics de la parella s’han complert o les circumstàncies de la parella han canviat. Aquestes parelles donen els seus embrions de manera anònima per a que puguin ser transferits a una altra dona.
Aquests embrions han estat criopreservats seguint totes les normatives europees vigents per aquest tipus de processos.

Quina medicació cal seguir?

Per realitzar aquest procés, la dona receptora dels embrions ha de seguir un tractament hormonal per preparar l’endometri mitjançant una medicació oral o amb pegats transdèrmics durant 10-15 dies fins que es realitzi la transferència. Aquest tractament és similar al que s’utilitza en els casos de recepció d’embrions propis criopreservats.  

La transferència dels embrions segueix el mateix procediment que en totes les fecundacions “in vitro”.

Quines possibilitats d’èxit tenim amb aquest tractament?

Les possibilitats d’embaràs són bones amb transferència de dos embrions. S’assoleixen percentatges d’embaràs al voltant del 30-35% aproximadament.

Quins efectes secundaris/ riscs hi ha en aquest tractament?

No hi ha efectes secundaris greus, ni cap risc important a tenir en compte durant el tractament. En ocasions, degut a la medicació, es pot notar una lleugera sensació de retenció de líquids que millora després del tractament.

Es pot organitzar un tractament de donació d’embrions si visc fora de Barcelona?

No hi ha cap problema per residir fora de Barcelona. No obstant, serà imprescindible realitzar una primera visita presencial en el nostre centre per a que el nostre equip mèdic pugui estudiar el cas i la història clínica de la dona. Un cop s’inicïi la medicació, la dona es podrà fer els controls ecogràfics fora del nostre centre, sempre que els realitzi un professional experimentat en aquest tipus de processos. El nostre equip mèdic valorarà els resultats enviats el mateix dia i determinarà les pautes a seguir. Un cop programada la transferència embrionària, aquesta es realitzarà en les nostres instal.lacions segons lo previst.