estudi infertilitat

Estudi i diagnòstic de la infertilitat

Què entenem per infertilitat?

Són infèrtils aquelles parelles que aconsegueixen fàcilment les gestacions, però en les quals aquestes gestacions s’interrompen repetidament abans que el fetus sigui viable.

Quan hauria de començar l’estudi d’infertilitat?

Considerem adequat descartar factors que augmentin el risc que torni a produir-se un pèrdua gestacional a partir de dues interrupcions espontànies prèvies.

Quines són les proves que s’han de fer?

L’estudi bàsic consisteix en les proves següents:

  1. Analítiques de sang per determinar :
    1. Cariotips (estudi dels cromosomes a la sang), tant en la dona com en l’home.
    2. Estudi de trombofílies en la dona (anomalies en la coagulació de la sang), tant adquirides com hereditàries.
    3. Serologia luètica.
  2. Histerosalpingografia o histeroscòpia (estudi de la cavitat uterina).
  3. Estudi de l’endometri (mucosa interna de l’úter): Es fa una petita aspiració d’aquest teixit durant l’exploració ginecològica.
  4. Ecografia ginecològica per via transvaginal (valoració de l’úter i els ovaris).

Afortunadament, la majoria de les anomalies que podem diagnosticar mitjançant aquests estudis tenen tractament. En cas que no en tinguin, el coneixement real de la situació clínica permet orientar la parella sobre les diferents alternatives a seguir.